Medarbetare/

Anneli Axelsson
Revisor
0703-249 809
Katja Dirsell
Auktoriserad revisor
0703-242 321
Jelena Dobricic
Revisor
0703-249 643
Emma Grönvall
Revisor
0703-000 556
Oskar Gustafsson
Partner
Transaktioner och rådgivning
0703-249 698
Rebecka Iderup
Auktoriserad revisor
0703-249 081
Elin Larsson
Revisor
0703-249 099
Filip Lundberg
Partner
Auktoriserad revisor
0703-249 661
Lukas Wahl
Revisor
0720-125 330
Marcus Wahlberg
Administratör
Mats Wahlberg
Partner
Auktoriserad revisor
0703-249 628

Affärsidé/

Vi är revisions- och rådgivningsbyrån som vill vara entreprenörens främsta bollplank och rådgivare.

Vår spetskompetens inom revision, transaktioner och rådgivning innebär att vi kan hjälpa er i alla faser av ert företagande.